دادبان تدبیر مهرآسا

تسهیل در وصول و احیای منابع مالی

متولی وصول معوقات بانکی و ارگان های دولتی و خصوصی

درخواست همکاری
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا

سامانه جامع پیگیری

بهره گیری از "سامانه آسا" جامع ترین نرم افزار پیگیری و وصول مطالبات کشور

نیروی انسانی

نیروی انسانی جوان و متخصص و با تجربه مهمترین ابزار وصول مطالبات

سابقه

سابقه فعالیت و پیوسته بودن فعالیت با بانک ها از زمان تاسیس تاکنون

نظارت و کنترل کیفیت

نظارت دقیق بر نحوه اجرای پروژه ها

امکانات و توانمندی ها

معرفی شده به عنوان یکی از شرکت های برتر و توانمند در عرصه وصول مطالبات بانک مسکن

کادر مدیریت مجرب
استفاده از تکنولوژی روز
استفاده از روشهای نوین پیگیری
پیامک ، تماس صوتی خودکار
نرم افزار آنلاین پیگیری
تیم باتجربه حقوقی
تیم باسابقه وصول مطالبات
تیم تخصصی نرم افزار
دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا
دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا دادبان تدبیر مهرآسا

پروژه های فعلی

پروژه های جاری شرکت جهت وصول مطالبات بانکی

بانک مسکن
بانک ملی
بانک تجارت
بانک مهر ایران
بانک کشاورزی
استان تهران
استان مرکزی
استان هرمزگان

ویژگی های ما

سامانه آماری پیگیری ها و بازخورد ها

طبقه بندی اطلاعات پرونده ها

واحد کنترل کیفیت عملکردها

تیم های تخصصی کارشناسی و حقوقی

نرم افزار آنلاین مختص شعب بانک ها

سرعت و دقت و کیفیت پیگیری با استفاده از نرم افزار اختصاصی شرکت

آمار کوچک از کاری بزرگ

00

کارشناس وصول

00+

پرونده

00+

پیگیری در ماه

00+

پیگیری ثبت شده

map